Megemlékezés – október 6.
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás


 

Damjanich János - Rácz András kollázs-technikával készült képe, 2008.

A kollázs olyan művészeti alkotás, amelyet papír, textil vagy más anyagból állítanak össze. A honvédtábornokot ábrázoló modern kori alkotás is ilyen.

 
 
 

 Pöltenberg Ernő utolsó levele (részlet).

In.: Varga Ottó: Aradi vértanúk albuma. Bp. 1890. 120. p. - Pöltenberg (vagy Poeltenberg) Ernő (1808-1849.) osztrák származású magyar honvédtábornok, aki különösen a kápolnai csatában tüntette ki magát. Később Görgey Artúr bizalmasaként ő folytatott tárgyalásokat az orosz cári hadsereggel a fegyverletételről. Kivégzése előtt kelt megható levelét lengyel származású feleségének, Kakovszka Paulának írta, akire három árva maradt.

 
 
 

 Kossuth Lajos levele Turinból az aradi Szabadságszobor avatására.

In.: Varga Ottó: Aradi vértanúk albuma. Bp. 1890. 6. p. - Kossuth 1849 nyarán végleg elhagyta Magyarországot, ahová életében már soha nem tért vissza. Politikai eszméi és gondolatai azonban továbbra is hatást gyakoroltak hazánkra is. Az aradi Szabadságszobor avatására írott levelében a vértanúság helyszínét találóan nevezte el „Magyar Golgotának". 

 
 
 

Damjanich-szobor - Radnai Béla alkotása, 1912.

(A levéltár képeslapgyűjteményéből.)  - Damjanich János (1804-1849.) szerb származású honvédtábornok legendás alakja számunkra leginkább az ún. második szolnoki csata (1849. március 5.) hőseként elevenedik meg. A kivégzett aradi vértanú emlékére a szolnoki Zagyva-parton 1912-ben avatták föl Radnai Béla szoborkompozícióját. 

 
 
 

Az aradi vértanúk emlékszobra.

In.: Varga Ottó: Aradi vértanúk albuma. Bp. 1890. 182. p. - A 13 vértanú emlékére 1890-ben fölavatott aradi Szabadságszobor napjainkban, levéltáros kollégánk felvételén. A szobor Zala György alkotása, mellvédjén a 13 aradi vértanú portréjával. A főalak Hungária, s körülötte helyezkednek el az Ébredő szabadság, a Harckészség, az Áldozatkészség és a Haldokló harcos allegorikus alakjai. 

 
 
 
ADY ENDRE  OKTÓBER 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása, 
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny e szentelt helyre, 
Hol megváltott - hősi áron -
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom. 
 
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsú-csókja;
Bánat sir a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát 
Az aradi tizenhárom.
 
Őszi napnak csendes fénye,
Tüzz reá a fényes égre,
Bus szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet.
Sugáridon szellem járjon,
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

Ady Endre: Október 6.

In.: Ady Endre összes versei II., Budapest, 1982. 390. p.- A Nyugat első nemzedékének egyik legkiemelkedőbb költője kétségkívül Ady Endre (1877-1919.) volt. A forradalmi eszméket valló lírikus aradi vértanúk emlékére írott verse 1898-ban született. 1849. október 6-án Arad mellett még Pest volt a vértanúság helyszíne, ahol az első felelős magyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost (1807-1849.) kivégezték. 


Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo