Az MNL JNkSz Megyei Levéltára küldetésnyilatkozata
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás


A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára – mint az ország demokratikus intézményrendszerének szerves része és a nemzeti kulturális örökség területileg illetékes őrzője – fő feladatának tekinti a XXI. századi közlevéltárakkal szembeni új kihívások megválaszolását. Szolgáltató levéltárként biztosítjuk a kutatási korlátozás alá nem eső iratok, az adatbázisainkban található információk tér- és időbeli korlátozástól mentes hozzáférését, valamint az általunk őrzött iratanyag korlátlan ideig történő fennmaradását.

Ennek érdekében:

 • A levéltári törvényben foglaltak szerint a maradandó értékű iratokat begyűjtjük, megőrizzük, tudományos szempontok szerint feldolgozzuk és publikáljuk.
 • A helytörténet és személyes múlt iránt érdeklődő kutatók munkáját lehetőség szerint támogatjuk.
 • Az ügyfelek kérésére a levéltárban őrzött dokumentumokról igazolásokat, másolatokat, illetve hitelesített másolatokat adunk ki.
 • A levéltárakban őrzött iratok fond- és állagjegyzékét, tematikus segédleteit számítógépes adatbázisokba   rendezzük, és a nyilvánosság számára Internetes elérhetőségüket biztosítjuk.


Feladatunknak tekintjük:

 • A levéltári anyag biztonságos tárolását, rendezését, hozzáférhetővé tételét.
 • A maradandó értékű és/vagy veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését, digitalizálását és restaurálását.
 • A digitalizált iratok hosszú távú, biztonságos megőrzését; a digitális másolatok széleskörű felhasználását a levéltári munka minden területén.
 • Színvonalas kiadványok megjelentetését, szakmai konferenciák megrendezését.
 • A levéltári anyag oktatásban történő hasznosulásának előmozdítását.
 • A levéltár nyitottabbá tételét érdeklődők, kutatók és felhasználók számára (kiállítások, levéltár-látogatás, tudományos-ismeretterjesztő konferenciák).
 • A levéltári honlap folyamatos frissítését, információinak bővítését, „akadálymentesítését”.
 • A levéltár tevékenységével kapcsolatos információk minél szélesebb körű megismertetését.


Támogatjuk és ellenőrizzük az illetékességi körbe tartozó iratképző szervek irattárazási és iratkezelési gyakorlatát; szükség esetén tanácsokkal segítjük munkájukat.
Együttműködünk a megyei tudományos, közművelődési és oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel.
Intenzíven közreműködünk a térség tudományos, közművelődési és kulturális életében.
Hozzájárulunk a megyei települések önazonosság-tudatának megőrzéséhez.


Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo