Ügyfélszolgálat
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

 

 

A levéltár államigazgatási feladatokat is ellátó intézmény. Az őrizetében lévő iratanyagból az ügyfelek kérésére hivatalos igazolásokat, hiteles, illetve kivonatos másolatokat ad ki munkaviszonnyal kapcsolatos ügyek, építési engedélyek, vagyonjogi és más állampolgári ügyek intézéséhez.


Az ezzel kapcsolatos kérelmet személyesen vagy levélben lehet benyújtani, a szükséges másolatokat térítés ellenében biztosítjuk az alábbiak szerint:

 

 

 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről VII. A levéltár által készített másolat illetéke

  1. A levéltár által készített hitelesített másolatért, továbbá az ügyfél által készített másolatnak és fénymásolatnak a levéltár által történő hitelesítéséért - ideértve az állami vagy felekezeti anyakönyvi másodpéldányokból anyakönyvi kivonat kiállítását - oldalanként 200, de legalább 2000 forint illetéket kell fizetni.

  2. A levéltárban őrzött irat alapján kiállított, tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban az általános tételű eljárási illetéket (29. §) kell fizetni.

  3. A külföldi célra kért másolatot illeték fizetése nélkül kell kiállítani. Egyebekben e Tv. 73. §-ának a külföldi célra kért irat illetékfizetési módjára vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.


Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo