Szolnok, 1956. október 26.
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

Egy nap eseményei képekben


Az 1956-os forradalom eseményei vidéken általában néhány napos késéssel kezdődtek. Szolnokon október 26-án került sor tömeggyűlésre, a szovjet emlékművek lerombolására, majd a Forradalmi Munkástanács megalakítására. Más megyéktől eltérően maga Kálmán István, a Szolnok Megyei Pártbizottság első titkára szervezte a nagygyűlést és hívatta körtelefonon az üzemek munkásait, az intézmények alkalmazottait, az iskolák tanárait és diákjait a Kossuth térre. A helyi pártvezetők egy részét ugyanis a szolnoki értelmiségiek meggyőzték, hogy jobb, ha a forradalom mellé állnak, mível így elkerülhető a vérontás. Kablay Lajos alezredes, a katonai repülőtér parancsnoka és Dancsi József, a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács megválasztott vezetője ugyancsak a nyugalom fenntartására törekedett, és erőfeszítéseiknek köszönhetően a november 4-ei szovjet katonai beavatkozásig jelentősebb atrocitásra nem került sor a városban. Megszervezték a lakosság ellátását, a felesleges élelmiszert Budapestre szállíttatták, biztosították a létfontosságú termékeket előállító üzemek működését, rendőrőkből, katonákból és nemzetőr egyetemista diákokból szervezett járőrőkkel fenntartották a személyi és vagyonbiztonságot, végrehajtották a Nagy Imre-kormány rendelkezéseit, lehetővé tették a pártok újjáalakulását és védőőrízetbe helyezték az ÁVH tagjait.

Az október 26-ai szolnoki eseményekről kb. 30 fényképfelvétel maradt fenn a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei és a Pest Megyei Levéltárban. Most ezekből mutatunk be néhányat, amelyeken a nap fontos eseményeit rögzítették. A tömeg délelőtt 9 órakor kezdett gyülekezni a Kossuth téren. 10 óra körül kb. 15 ezer ember részvételével megkezdődött a nagygyűlés. A városi tanács erkélyéről Kálmán István megyei MDP első titkár, Dancsi József fűtőházi vízműlakatos és egy színész, valószínűleg Kautzky Ervin szólt a tömeghez. Kálmán István felolvasott egy 16 pontos követelést, amelyet színészek és újságírók segítségével állítottak össze, majd felszólította a munkásokat, hogy alakítsák meg üzemeikben a munkástanácsokat. Dancsi nyugalomra intette az embereket és végül Kautzky Ervin elszavalta a Nemzeti Dalt. Ezután a tömeg egy része visszament a gyárakba és megválasztotta az üzemi munkástanácsokat, más része a szovjet emlékművekhez vonult s az idegen uralom jelképeit földig rombolták. A színház előtti szivarnak nevezett obeliszket és a rendelőintézetnél lévő oszlopot lánctalpas traktorral felnőttek, a Tisza-parton a megyei tanács mögött álló domborművet vasrudakkal középiskolás diákok döntötték le.

Délután 3-kor a megyei tanács dísztermében az üzemek és az egyetemisták küldötteinek részvételével megkezdődött a Szolnoki Forradalmi Munkástanács megválasztása, amelynek nevét másnap Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács elnevezésre változtatták. A testület elnöke Dancsi József, a népszerű szociáldemokrata munkásvezető lett. Intézőbizottságának tagjaivá orvosokat, mérnököket, munkásokat, vasutasokat, a szolnoki közlekedésmérnöki egyetemi kar két oktatóját, rendőröket és katonákat – köztük Kablay Lajos helyőrségparancsnokot – választottak meg. Az Intéző Bizottság tagjai egymás után kiléptek a megyei tanács erkélyére és a várakozó tömeg előtt bemutatkoztak. A Rákosi-rendszer  legnépszerűtlenebb helyi funkcionáriusai, Juhász Imréné, a megyei tanács elnöknője és Zsemlye Ferenc, a megyei tanács elnök-helyettese ugyancsak az épület erkélyéről jelentették be, hogy lemondanak tisztségükről. Az esti órákban egy diákokból és fiatal munkásokból alakult csoport a repülőtérre vonult és fegyverek kiadását követelte. Kablay Lajos alezredes a fiatalokat barátsággal fogadta, megvendégelte őket, ám a fegyverek kiszolgáltatását nem engedélyezte. A forradalom további napjaiban viszonylagos rend és nyugalom jellemezte a város életét, nagyobb tömegmegmozdulásra ezután már nem került sor.

Dr. Cseh Géza, főlevéltáros

 
 A tömeg a Kossuth téren a Himnuszt hallgatja.
 
 Megkezdik a "szivar" ledöntését.
 
 Ledőlt a bálvány.
 
 A diákok a felszabadulási domborművet rombolják le.
 
 A Szolnoki Forradalmi Munkástanács elnöksége.
 
 Munkások és diákok küldöttei a megyei tanács dísztermében.
 
 Kablay Lajos helyőrségparancsnok bemutatkozik a tömeg előtt.
 
 Felhívás a munkástanácsok támogatására.

 


Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo