Nagy László tanulmány
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás


Vitéz Nagy László élete és tevékenysége
(Karcag, 1879. június 28.–Karcag, 1937. december 7.)
 
„Boldog az a nép, melynek ilyen a gyermeke, és büszke az a gyülekezet, melynek ilyen
szolgája van”
 
Bevezetés
 
1920. szeptember 21-én született meg ez az írás, amelyik az I. világháború legtávolabbimagyar protestáns hadifogoly-gyülekezetének presbitériumi gyűlésén született és Nagy László unikális tevékenységét őrizte meg az utókor számára.
Nagy László életútjának megírásához nagy lökést adott a leszármazottakkal (id. és ifj. Tóth Istvánnal) való személyes kapcsolat, illetve a Cseh Géza által publikált haditett-leírások, amelynek kiemelkedő darabja „főszereplőnké”. Nagy köszönettel tartozunk továbbá Dr. Berecz Ágnes gyűjteményigazgatónak (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye, Budapest), aki az első perctől támogatta a
megjelentetést.
Az első világháború kitörésének századik évfordulója jelenti azt az alkalmat, amelynek kapcsán egy olyan életpályát tudunk bemutatni, amely példamutató lehet sokak számára.
 
2010 nyarán kezdődött az a levéltári munka, amelynek egyik kiemelkedő pontja lehet a vitéz Nagy László életét és tevékenységét bemutató internetes oldal.
 
„Hősök voltak mindannyian...”–Jász-Nagykun-Szolnok megye a Nagy Háborúban címmel egy egyedülálló és országos hírű kiállítást sikerült létrehoznia a Levéltárnak 2011-ben, amely–már a közelgő centenáriumra is gondolva–az első világháború megyei hőseinek, áldozatainak, és a hátország, illetve a hadifogságban töltött évek megpróbáltatásainak kívánt emléket állítani.
 
A kiállítást nagyszabású kutató-és gyűjtőmunka előzte meg, amelynek eredményeit egy reprezentatív, intézményünk gondozásában megjelentetett el ektronikus kiadványban és egy folyamatosan bővülő online blogon (http://hosokvoltak.blog.hu/) foglaltuk össze...
 

...a tanulmány teljes szövege a tetölthető pdf állományban olvasható


Kapcsolódó dokumentumok:

Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo