Márciusi hónap dokumentuma
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

A szolnoki csata centenáriuma és a „Dami”


Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának nyitánya a március 5-i szolnoki csata volt. A magyar honvédsereget vezető Damjanich János emlékét nem csak szobor, utcanév és a megyei múzeum neve örökítette meg, hanem több, mint fél évszázaddal ezelőtt egy uszodát is elneveztek a győztes tábornokról. Ezen fürdő helyén ma már rózsakert áll, de a „Dami” emléke sokakban elevenen él még ma is. Megépítésére azonban csak a legidősebbek emlékezhetnek, ezért talán nem árt csokorba gyűjteni és közzétenni néhány, az építés előkészületeiről és az átadás menetéről tanúskodó korabeli iratot.

Hazánk 1948-49-ben ünnepelte a forradalom és szabadságharc centenáriumát. Ezen évek egybeestek az 1947 augusztusában indult 3 éves újjáépítési terv megvalósulásával, melynek révén a második világháború által romba döntött ország, a pengő hiperinflációját legyűrve, a forint bevezetése után szerette volna elérni, vagy legalább megközelíteni a háború előtti gazdasági szintet.

A centenáriumi évek kulturális programjai mellett tehát jelentős építkezések, nagyberuházások is zajlottak. Nem volt ez alól kivétel Szolnok sem, ahol 1947. szeptember 24-én a város képviselő-testülete, elfogadva a városi tanács és állandó bizottság egybehangzó határozati javaslatát, egy meleg vizű strand népfürdő létesítését határozta el. Erre a célra a város költségvetéséből 200.000 forintot elő is irányoztak.

A tervek körvonalazása után Szolnok polgármestere, Zsemlye Ferenc, legközelebb 1948. január 21-én tájékoztatta a város közgyűlését a centenáris év előkészületeiről. A város hivatalos ünnepségének napjaként a szolnoki csata napját, 1949. március 5-ét jelölte ki, a létesítendő meleg vizű strandfürdőt pedig Damjanichról kívánta elnevezni. Tájékoztatásában kitért arra is, hogy a fürdő építését a szolnoki ifjúság „rohammunkával” fogja segíteni. A közgyűlés a polgármester tájékoztatását egyhangúlag elfogadta.

Az uszoda építése természetesen nem csupán az ifjúságnak szolgált munkával, hanem a rengeteg szolnoki munkanélkülinek is. A háború pusztításai miatt nehezen talpra álló gazdaság ugyanis évekig kevesebb munkaalkalmat kínált, ami miatt sokaknak csak az építkezések, a cukorgyári kampány és a közmunkák jelentettek átmeneti elhelyezkedési lehetőséget.

Az uszodát a Damjanich u. 9. sz. alatti telken kívánták megépíteni. E területet a város már évekkel korábban megvásárolta azért, hogy ott a Tisza Szálló és Gyógyfürdő felesleges természetes meleg vizének felhasználásával Népuszodát létesíthessen.

A tervek elkészítése során azonban hamarosan világossá vált, hogy a városi telek önmagában túl kicsi egy ilyen létesítmény befogadására. Ezért a város tárgyalásokat kezdett három szomszédos háztulajdonossal telkeik megvásárlásáról. Az érintettek azonban a közgyűlési iratok tanúsága szerint nem kívántak megválni részben házas, részben romházas telkeiktől, s így aránytalanul magas vételárat követeltek azokért.

A város közgyűlése ezért 1948. február 25-én ezen ingatlanok kisajátításáról hozott határozatot, melyet felterjesztettek az Építés- és Közmunkaügyi Miniszternek jóváhagyásra. A kisajátítások lassan haladtak. Egy tulajdonossal csak nyár közepére sikerült egyezségre jutni, megfelelő csereingatlant beszerezve. A fennmaradó két telek kisajátítása vélhetően még ennél is több huzavonával járhatott, mivel a miniszteri jóváhagyás csak az év utolsó napjaiban érkezett meg a közgyűléshez.

Ennek ellenére az önkormányzati tulajdonú területen már 1948-ban hozzáláttak az építkezéshez, melynek során el is készült három medence. Ezt követte az öltözőhelyiségek építése. A megnyilvánuló érdeklődésből már ekkor arra következtettek, hogy az eredetileg tervezett öltözők mérete a várható forgalomhoz képest kicsinek fog bizonyulni, ezért a város októberben újabb 100.000 forintot különített el az öltözőhelyiségek bővítésére. A képviselő-testület ezzel egy időben úgy számolt, hogy a további bővítések költségeit az 1949-ben megnyitandó fürdő bevételei már önmagukban is fedezni fogják, s a fürdő beruházási költségei öt év alatt megtérülhetnek.

A népfürdő végül a kisajátítások és pótmunka ellenére is elkészült a tervezett 1949. márciusi határidőre. Minden készen állt arra, hogy március 6-án, vasárnap megtörténjen az uszoda avatása. (A szabad szombat bevezetésére csak később került sor.) A város vezetői úgy tervezték, hogy az ünnepélyes megnyitó fényét emelendő országos hírű úszók részvételével versenyt rendeznek a jeles alkalomból. Néhány nappal korábban a díjazáshoz szükséges serlegeket és az öltözők fűtéséhez szükséges tüzelőt is megrendelték.

Az ünnepélyes megnyitó mégis elmaradt. Habár a korabeli megyei lap, a Tiszavidék a megrendezett 48-as ünnepség egyéb eseményeiről tudósított, az uszodáról egy szót sem ejtett. Az avatás elmaradásának hátterére a polgármester és a serlegeket készítő iparművész közötti rövid üzenetváltás világít rá: „a rendkívül hidegre fordult időjárás miatt a Damjanich melegvizű népfürdő felavatását későbbi időpontra kellett elhalasztani.”

A város közönsége tehát csak a centenáriumi ünnepségek lefolyása után, 1949. május 22-én vehette birtokába az uszodát, az avatásra tervezett úszóversenyre pedig pünkösd vasárnapján, június 5-én került csak sor. Az uszoda a lakosság körében azonban így is nagy népszerűségre tett szert, s az üzemeltetők is igyekeztek mindenben kiszolgálni vendégeiket. A kisebb, kezdeti fejlesztések sorából példaként említhető, hogy augusztus elején hanglemezeket is beszereztek, így biztosítva a kellemes zenehallgatást a fürdőző közönségnek.

Összeállította: Csönge Attila levéltár-igazgató

Az alábbiakban az építés, a centenáriumi ünnepség és az uszoda megnyitásának dokumentumaiból válogattunk:

Szolnok képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve. 1947. szeptember 24.

Tiszavidék, 1948. március 21.

Tiszavidék, 1949. március 12.

Tüzelőanyag rendelés és a felavatás elhalasztása.

Szolnok város ir. 5127/1949

   Tiszavidék, 1949. május 21.

 

Tiszavidék, 1949. június 11.

Alkalmazottak felfogadása 1949-ben.

Szolnok város ir. 11800/1949

  

A Damjanich uszoda, háttérben az 1946-ban elkészült átmeneti Tisza-híddal. MNL JNSZML Fényképgyűjtemény

Ajánljuk:

A Damjanich uszoda emlékoldala a Facebookon:

https://hu-hu.facebook.com/pages/Damjanich-uszoda-DAMI-eml%C3%A9koldal/344731568922784


Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo