"A kanyargó Tisza partján"

Nincs még egy folyó, amely méltóságteljes, lassú kanyargásával, hol zabolátlan rohamával oly mélyen beásta volna magát a magyar ember szívébe, mint a Tisza. A folyó amely a régmúlt időkben néha áldás, néha átok volt, meghatározta a környékén letelepült emberek mindennapjait. Ezért rendeztük meg kiállításunkat, amely 2012. június 6-án nyílt meg. A levéltárunkban látható kiállítás a tiszai halászattól egészen a Kiskörén megépült vízlépcsőig mutatja be a vízgazdálkodást, a folyószabályozást, 9 vitrinben és 3 paravánon. A bemutatott tárgyak egy részét az esztergomi Duna Múzeum, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a szolnoki Damjanich János Múzeum, valamint magángyűjtők bocsájtották rendelkezésünkre.

I. Világháború

A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 2011. május 25-én nyitotta meg „Hősök voltak mindannyian...” - Jász-Nagykun-Szolnok megye a Nagy Háborúban című időszaki kiállítását. A tárlat – a közelgő centenáriumra is gondolva – az első világháború megyei hőseinek, áldozatainak, és a hátország, illetve a hadifogságban töltött évek megpróbáltatásainak kívánt emléket állítani. A kiállítás iránt komoly érdeklődés mutatkozott, a levéltári dokumentumokat, első világháborús fényképeket, emléktárgyakat, haditechnikai eszközöket is bemutató tárlatot több ezren tekintették meg. A kiállítást nagyszabású kutató- és gyűjtőmunka előzte meg, amelynek eredményeit egy egyedülálló, intézményünk gondozásában megjelentetett elektronikus kiadványban és egy folyamatosan bővülő online bolgon (http://hosokvoltak.blog.hu/) foglaltuk össze. A levéltár honlapján megtekinthető virtuális tárlat új formában kívánja az érdeklődők elé tárni e kiállításunkat.

Megyebál

Farsang ideje a bálok ideje. 2012-ben jubileumi évfordulójához érkezett a rendszerváltozás után ismét életre hívott megyebál. A jótékonysági célokat szolgáló rendezvénynek a megyeháza díszterme adott otthont. Az évforduló alkalmából levéltárunk azelmúlt másfél évszázad tradícióit felelevenítő kamarakiállítást készített.

Vízmű kiállítás

A Szolnok város ivóvíz szükségletét ellátó felszíni vízművet 1910-ben helyezték üzembe. Az eltelt 100 év méltó megünneplésére 2010-ben rendezte meg az itt látható kiállítást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár és a Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt. A levéltár munkatársai az évtizedek kutatómunkája során előkerült írásos dokumentumok, tervek, fényképek közül válogatva alakították ki a vitrinek anyagát. A vízmű és a csatornaépítések korabeli fényképeit a Zrt vezetősége bocsátotta rendelkezésünkre. A vitrineket végignézve a vízellátás és a szennyvízkezelés szolnoki története vonul el szemünk előtt. Minden vitrin kapott egy megnevezést, amely szimbolizálja tartalmát. A tárolóban elhelyezett rövid szövegek pedig az elmúlt száz év fontosabb eseményeit mutatják be.

 

Retró Kiállítás

Az 1960-as 1970-es évtizedek Magyarország legújabb kori társadalomtörténelmének egyik legizgalmasabb, talán a legvitatottabb, bár a levéltári kutatások által még alig feldolgozott korszaka. Levéltárunk 2010-es, az „Amikor én még kissrác voltam…” című időszaki kiállítása ebbe a fél évszázaddal ezelőtti, mégis mindannyiunkhoz közel álló, a magyar társadalom életmódjára, szokásaira, közgondolkodására máig hatással bíró korszaknak kíván mementót állítani.

A barlangrajztól a nyomtatott könyvig

1985-ben a Szolnoki Papírgyár 50 éves évfordulójára nyílt meg a papír- és papírgyártás, valamint az írás történetét bemutató kiállítás, főként a hagyományőrzés, a szakmai kultúra ápolása, a szakemberek képzése, továbbképzése és nem utolsósorban az ipar iránti érdeklődés felkeltése céljából. Ez a gyűjtemény a Mondi Szolnok Zrt. vezetésének köszönhetően került át a Levéltárba, melyből 2010 februárjában nyitottuk meg legújabb állandó kiállításunkat. A 9 vitrinből és 8 tablóból álló kiállítás aprólékosan, a részletekre kiterjedően mutatja be a különböző íráshordozók, írásalapok előállítását, készítését és az írás különböző típusainak történetét.

Rövid képes ismertetőnkben egy 18. sz-i papírmalom technikai felszereltségét, berendezését, a munkák különböző fázisainak helyszíneit mutatjuk be.

A kiállítás tárlatvezetéssel egybekötve, előzetes bejelentkezés alapján látogatható!

Légiháború Szolnok felett

2009. június 2-án, a Szolnok város ellen indított legsúlyosabb második világháborús légitámadás 65. évfordulóján nyitottuk meg a "Légiháború Jász-Nagykun-Szolnok vármegye felett" című kiállításunkat. A bemutatott anyag a légoltalmi rendszer kiépítésétől egészen a ma is zajló világháborús roncskutatásig tekintette át a megye történetének e tragikus korszakát. A kiállításon a levéltári anyag mellett - helyi és országos múzeumok segítségével - korabeli tárgyi eszközöket, repülőgép-maketteket és roncsokat is bemutattunk. A kiállítást 2009. november végéig közel másfél ezren tekintették meg.

Önálló vármegye - Új megyeháza

2008. december 12-én a megyeháza dísztermének előterében nyílt meg a levéltár megyeháza történetét bemutató kiállítása. A tablókon felelevenítettük a megyei székház építésének történetét és a 19.-20. század legfontosabb épülethez kapcsolódó történetét.

1848

Kiállításunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc gazdag iratanyagára épül. A tárlat a levéltár által őrzött dokumentumokon keresztül nyújt bepillantást a Jászkun Kerület sorsfordító eseményeibe. A bemutatott anyagban az eredeti források mellett igényes szemléltető anyagok, képek, fényképek is felbukkannak. Külön érdekessége a virtuális kiállításnak az a Rácz András által kollázs-technikával készített tabló, amely az 1848-49-es események szereplőit örökíti meg.  

Mátyás és kora

„Mátyás és kora” címmel kiállítás nyílt a levéltárban Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója tiszteletére. A kiállítást 2008. március 5-től december 20-ig tekinthették meg az érdeklődők.

Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo