Levéltári közlemények

 Forradalom, szabadságharc és megtorlás a Jászkun Kerületben címmel, Bagi Gábor válogatásában és előtanulmányával megjelent a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményeinek 11. kötete. A részletes mutatókkal ellátott, 400 oldalas kiadvány az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából a Jászkun Kerület felbecsülhetetlen értékű korabeli dokumentumgyűjteményéből ad közre forrásokat. A több mint 250, korábban együtt még nem szereplő dokumentum alapos betekintést nyújt a sajátos közigazgatási egységnek számító Jászkun Kerület sorsfordító történelmi eseményeibe, a forradalom kitörésétől egészen a szabadságharc leveréséig. A kötet kitűnő bevezető tanulmánya számottevő szakmai segítséget nyújt az 1848-49-es helytörténeti események iránt érdeklődő olvasók és kutatók számára.

 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 10. SOÓS LÁSZLÓ: Soós László doni naplója és levelezése Szolnok, 2007

A magyar honvédség II. világháborús tevékenységéről számos monográfia született, de az egyszerű katonáknak a frontvonalban eltöltött napjairól, megpróbáltatásairól csak kevés visszaemlékezés, naplótöredék tanúskodik. Soós László naplójának jelentőségét az adja, hogy szerzője a 2. magyar hadsereg tagjaként közel egy éven keresztül naponta vezette. A naplóban rögzített személyes „történéseket”, a hadsereg szervezésére, a harci cselekményekre vonatkozó adatokat pedig szervesen kiegészítik a naplóíró és családja, ismerősei között folyt levelezés, valamint a lábjegyzetekben közölt Magyar Távirati Iroda napi jelentései.

 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 9. CSÖNGE ATTILA: A Magyar Kommunista Párt iratai Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében (1945-1948) Szolnok, 2007

Az 1944 végétől 1948 közepéig terjedő korszak meghatározó pártjaként a Magyar Kommunista Párt nem csak a politikai hatalmi harcban, de az élet más területein is kiemelkedő szerepet játszott. Tovább növeli az MKP iratok értékét, hogy más pártok iratanyaga nem, vagy csak rendkívül töredékesen maradt fenn ebből az időszakból. A Magyar Kommunista Párt háború utáni tevékenységét részletesen bemutató bevezető tanulmánnyal és a függelékben közölt forrásszemelvénnyel ellátott iratjegyzék célja, hogy az egyes iratok tételes felsorolásával segítséget nyújtson történelmünk eme sorsfordító korszakának politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyainak kutatásához.

 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 8. dr Cseh Géza: Válogatás az 1956-os forradalom levéltári dokumentumaiból Szolnok, 2006

Az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából, széleskörű feltáró munkát követően látott napvilágot Cseh Géza forráskiadványa. Az értékes levéltári dokumentumokból és a kötet elején található megyetörténeti tanulmányból minden eddiginél pontosabb képet alkothatunk Szolnok Megye forradalmi eseményeiről, kezdve a gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok helyi jellegzetességeivel, a forradalmi tanácsok létrejöttén át egészen a megtorlásokig.

Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo