Chartae Antique

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár térképgyűjteményébe közel 300 kéziratos térkép tartozik. A szolnoki anyag számos darabja
- elsősorban a Jászkun Kerület rendkívül tehetséges geodétájának, id. Bedekovich Lőrincnek köszönhetően - egyedülálló történeti értéket képvisel. A térképek egy része 1078-ban, a Jászkun Kerület iratanyagával együtt került az Újonnan szervezett Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárába, majd az 1950-es években a városi és községi levéltárak felszámolásakor jelentős mennyiségű térképpel egészült ki a gyűjtemény.
Reményeink szerint a kéziratos térképek DVD-n történő megjelentetésével, az esztétikai élményen túl, számos tudományterület (településföldrajz, település- ás közlekedéstörténet archeológia, vízgazdálkodás, nyelvtudományok, stb.) számára is gazdag adatbázist tudunk biztosítani.
Bízunk abban, hogy digitális kiadványunk - lehetővé téve a térképek korlátlan, helyhez és időhöz nem kötött használatát - nemcsak a széleskörű hozzáférést szolgálja majd, hanem a levéltári iratanyag mélyebb szintű kutatását is elősegíti 

„Hősök voltak mindannyian…” – Jász- Nagykun-Szolnok Megye a Nagy Háborúban

 

Egyedülálló és hiánypótló kiadványunk a modern technika lehetőségeit kiaknázva a „Nagy Háború” éveibe, a lövészárkok világába és a hátország mindennapjaiba kalauzolja el a felhasználókat, a témakörhöz kapcsolódó változatos dokumentum-együttesek, adatbázisok közreadásával. A több ezer oldalnyi levéltári forrás és feldolgozás, a sok száz képeslap és fénykép, a világháborús dalok és versek, a magángyűjteményekből előkerült, korábban nem látott „kincsek” bepillantást nyújtanak egy ma már távolinak tűnő, de embert próbáló időszak eseményeibe, nagyszüleink, dédszüleink egykori világába.

Az apátsági oklevéltől az ezredfordulóig

 

Szolnok város napja alkalmából 2009. szeptember 1-jén jelent meg „Az apátsági oklevéltől az ezredfordulóig Szolnok város múltja levéltáros szemmel" című DVD. Különleges és egyedülálló vállalkozás eredményével ismerkedhet meg digitális kiadványunk kedves felhasználója. Különleges, mert levéltári dokumentumok (oklevelek, iratok, tervrajzok, fényképek) segítségével, és a levéltáros szemével kíván képet adni az alföldi megyeszékhely közel ezeréves történelméről. S egyedülálló, mert hasonló jellegű tematikus szerkezetű, elektronikus kiadvány mindezidáig nem látott napvilágot Szolnok város múltjáról.

Szolarchiv Digitális Könyvtár

 

2009-ben új sorozatot indítottunk, Szolarchiv Digitális Könyvtár címmel, amelyben a modern kor követelményeinek megfelelő formában, digitalizált levéltári állományokat jelentetünk meg. Ennek első köteteként jelent meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár minden eddigi kiadványát elektronikus formában közreadó DVD.

Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo