Figyelem!

 Jelen menüpont folyamatos feltöltés alatt áll.
Teljes elkészültét jelezni fogjuk.
Megértését köszönjük!

 Tisztelettel: Az oldal adminisztrátorai

(2014. 12. 04.)

 


Hősi emlékművek

Sírhelyek

Első világháborús sírok Jász-Nagykun-Szolnok megyében


A halál nem tesz különbséget. Mindegy, hogy akiért eljött, az dohányoslegény (Kovács Pál, a világháború első hősi halottja), főispán (Dr. Horthy Szabolcs), tanító (Dudás Zoltán), vagy napszámos (Vidra Imre). Nincs tekintettel családi állapotra, vallásra, egyenruhára sem...
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár nagyon fontos missziót kezdett el 2011 tavaszán. A megyénkben található emlékművek, katonasírok minél szélesebb körű feltérképezését és dokumentálását egy hiánypótló munka kezdetének tekinthetjük. Az általunk létrehozott adatbázis lehet az alapja a helyi önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák bevonásának, összefogásának, s ennek révén biztosíthatjuk a megmaradt katonasírok és hadi emlékhelyek gondozását.

A megyei emlékhelyekkel és világháborús sírokkal kapcsolatos feltáró munkánk változatos eredményeket hozott. A megye számos településén már nem találtunk katonasírt, sok helyen temetőgondnokkal sem találkozhattunk, a szűkös anyagi lehetőségek miatt nem a hadisírok ápolása a legégetőbb probléma. Találkoztunk teljesen elvadult, "régi" temetői részekkel is, ahol magunk vágtunk utat a sírokhoz. Azonban örömmel mondhatjuk el azt is, hogy vannak nagyon szépen, lelkiismeretesen rendben tartott temetők, hősi sírok, ahol naprakész nyilvántartással segítették munkánkat. Bízunk abban, hogy a levéltár e feltáró és összesítő munkájával hozzá tudunk járulni a megyei települések első világháborús emlékeinek megőrzéséhez.

Simon István: Kettős ecetfa (részlet)

"...könnyezve sirattam, férfiasan, belül,
Ha láttam sok elfelejtett, füves katonasírt.
Vagy nem is volt sír az - rajtuk
A halmot simára faragták a serény napok.
Csak rozsdálló, repedt sisakjuk
Szólt: "Állj meg egy pillanatra most,
Bolyongó élő - én katona vagyok!"

 

Áldozatok

Jász-Nagykun-Szolnok megye első világháborús áldozatainak névsora


E fejezetben egy olyan összeállítást böngészhet a Kedves Olvasó, amely páratlan a maga nemében. Jász-Nagykun-Szolnok megye valamennyi települése - a további, mélyebb kutatások alapját szolgáló - első világháborús áldozatainak listáját.
Munkánk kiindulópontjául a világháborús emlékműveken található névsorok szolgáltak. Néhány településen azonban nem került névsoros emléktábla az emlékműre, vagy már olvashatatlan feliratok fogadtak bennünket (pl. Jászberény, Jászapáti).
Ezeket a listákat bővítettük a Levéltárban megtalálható "Halotti anyakönyvek" bejegyzéseivel. E bejegyzésekről annyit feltétlenül érdemes tudni, hogy csak azokat az áldozatokat anyakönyvezték, akiknek haláláról a Belügyminisztérium értesítést küldött.
A háborúból haza nem tért katonákat bírósági eljárással nyilvánították holttá. Mivel a holttá nyilvánításokra egészen 1970-ig került sor, minden településnél ugyaneddig az időpontig néztük át az anyakönyveket.
A világháború óta eltelt csaknem egy évszázad alatt több település megyét váltott. A Levéltár összeállításában szerepelnek a világháború alatt még ide tartozó falvak/városok, illetve a világháború idején még nem a megye részeit képező falvak/városok adatai is. (Dévaványa és Tiszaug esetében azonban a halotti anyakönyvek áttekintése így elmaradt.)
Két könyvből is gyűjtöttünk még adatokat (Hegedűs Márton (szerk.): A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma, Budapest, 1942; Kovács József: Jászkun huszárok emlékezete, Kisújszállás, 2010), ezeket a neveket is megtalálhatják az adatbázisban.


Béke poraikra!

 

 

Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo