Adataink

 

A közérdekű adatokat az alábbi jogszabályok alapján tettük közzé:  

1992. évi XXXVIII törvény
Az államháztartásról   
  
l
292/2009.(XII:19.) korm.rendelet
Az államháztartás működési rendjéről
   
2005. évi XC. Törvény
Az elektronikus információszabadságról
305/2005. (XII.25.) korm.rendelet

A közérdekű adatok elektronikus közzétételére,az egységes közadatkereső rendszerre,valamint a központi jegyzék adattartalmára,az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

 

 


Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
KÖZÉRDEKŰ ADATOK      
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok
A szervezeti struktúra
A szerv vezetői
1.2. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
 
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre
Vonatkozó jogszabályok
Közszolgáltatások
A szerv nyilvántartásai
Nyilvános kiadványok
Közzétételi listák
3. Gazdálkodási adatok
3.1. Költségvetések, beszámolók
Éves költségvetések
A költségvetés végrehajtása
Foglalkoztatottak összesített bér, létszám adatai
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
Székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Postacím: 5002 Szolnok, Pozsonyi út 40-42.
Telefon-és faxszám: (56) 421-404
Elektronikus levélcím: leveltar@szolarchiv.hu
A honlap URL-je:www.szolarchiv.hu
 
A szervezeti struktúra
A szerv vezetői
Dr. Fülöp Tamás PhD. levéltár-igazgató
Telefon: lásd az 1.1.pontnál megadott telefonszámokat.
Postacím: lásd az 1.1. pontnál megadott postacímet.
Elektronikus levélcím:  fuloptamas@szolarchiv.hu
 
Czégény Istvánné, levéltár igazgató-helyettes
Telefon: lásd az 1.1.pontnál megadott telefonszámokat.
Postacím: lásd az 1.1. pontnál megadott postacímet.
Elktronikus levélcím:  czegenyne@szolarchiv.hu
 
1.2. Felettes,felügyeleti,törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Bécsi Kapu tér 2-4.
Telefon:(1) 225-2800
Telefax:(1) 225-2817
Ügyfélfogadás: hétfő - péntek 8:30 - 15.50
 
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A megye területén működő, illetve működött közfeladatot ellátó szervek,
tartós állami tulajdonúgazdasági társaságok maradandó értékű iratainak átvétele, megőrzése, feldolgozása, állományvédelme, tudományos feldolgozása; ellátja a fentiekhez kapcsolodó iratkezelés felügyeletét; gyűjti, illetve ingyenes letétként megőrzi a maradandó értékű magánokiratokat; a levéltári iratokat tudományos igénnyel rendszerezi, nyilvántartja,kutatásra,közművelődési és egyéb feladatokraalkalmassá teszi; az őrizetében lévő anyagról hiteles másolatot, vagy tartalmi kivonatot ad ki; részt vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában, közzéteszi a kutatások eredményeit; közreműködik a maradandó értékű magániratok védetté nyilvánításában.
 
Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo