A kutató- és ügyfélszolgálat nyitvatartása:

hétfő - csütörtök  800  - 1530
péntek  800  - 1300

Ügyfeleinknek

Levéltárunkban számos ügyfeleink számára hasznos dokumentumot is őrzünk. Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre építési, munkaviszony igazolási, hagyatéki és egyéb ügyekben is.

Kutatóinknak

Egy demokratikus országban az állampolgárok alapvető joga az információhoz való hozzájutás. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár kutatószolgálata, a levéltár kutatótermi szabályzata és a vonatkozó jogszabályok alapján biztosítja a levéltári anyagban történő kutatásokat.

Diákoknak

A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár számos támogatási lehetőséget kínál a helytörténet iránt érdeklődő általános és középiskolai tanulók, diplomamunkáikat készítő, vagy szakmai gyakorlatukat folytató főiskolai és egyetemi hallgatók számára.

Önkormányzatoknak, iratképzőknek

 A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (valamint az azt módosító 2005. évi CXLIX. törvény) értelmében a nem selejtezhető irattári anyag fennmaradásának biztosítása érdekében az illetékességi körébe tartozó szervek iratainak védelmét és iratkezelésének rendjét a szervek iratkezelési szabályzata alapján rendszeresen ellenőrzi. A levéltár ellenőrzi továbbá az illetékességi körébe tartozó szervek iratainak selejtezését, és a maradandó értéket nem képviselő, selejtezésre kiválogatott iratok megsemmisítését a hozzá legalább két példányban megküldött selejtezési jegyzőkönyvek záradékolásával engedélyezi. Tekintettel arra, hogy a selejtezni kívánt iratok esetében mindig a keletkezésük évében érvényben lévő irattári tervekben meghatározott őrzési időket kell figyelembe venni, ezért az önkormányzatok munkájának megkönnyítése érdekében a Levéltár az alábbiakban hozzáférhetővé teszi a tanácsi korszakra vonatkozó legfontosabb jogszabályokat szkennelt formátumban. Kérjük, hogy amennyiben kérdéseik lennének a selejtezés elvégzésével kapcsolatban, a Levéltár munkatársait telefonon felhívni szíveskedjenek! (06-56-421-404)

Tanácsok családfa kutatáshoz

Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo